"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Blog
 
Góa châ-hng ū siá e-mail kā i tâu. [[User:A-giâu|A-giâu]] 08:59, 25 3g 2005 (UTC)
 
Beh án-choáⁿ kái, che...si̍t-chāi m̄-sī 1~2-kù ē-tàng soat-bêng thàu-thiat--ê. Siāng kan-tan ê pān-hoat sī chioh lâng ê pang-bô· kap "khoán-sek" lâi iōng.
*Khoán-sek ê chu-sìn: [http://mtbook.net/mtbook_stylesheet.html].
*Pang-bô·: [http://mtbook.net/mtbook_template.html].
Góa hit-ê àm-sek ê pang-bô· ē-sái hō· lí khì kái (m̄-koh góa ài seng kā tóng-àn pau 1 pau hông hā-chài). Pa̍t-ūi iáu koh ū chiok chē thang kéng.
 
[[User:A-giâu|A-giâu]] 11:52, 26 3g 2005 (UTC)
 
== [[Hái-hôe-siūⁿ]] ==
14,442

次編輯