"Siong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Siong Tiâu sóa khì tī Siong-tiâu)
[[Image:China 1.jpg|thumb|240px|Siong Tiâu.]]
 
'''Siong Tiâu-tiâu''' (商朝) ia̍h '''In-siong''' (殷商), sī [[Tiong-kok]] tē-it-ê [[sìn-sú]] tiâu-tāi, só͘-chāi tī [[Tiong-gôan]] ê [[N̂g-hô]] hô-kok pêng-gôan. Siong Tiâu-tiâu tùi tī [[Hā Tiâu-tiâu]] āu-piah, sī [[Siong-thng]] sut-niá [[chu-hâu]] kek-pāi Hā Tiâu-tiâu liáu-āu lâi sêng-li̍p. Kin-kù kó͘-kè, Siong Tiâu-tiâu ê sî-tāi tāi-iok sī [[kong-gôan-chêng 16-sè-kí]] kàu [[kong-gôan-chêng 10-sè-kí]].
 
==Le̍k-tāi kun-chú==