"2010 nî FIFA Sè-kài Poe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''2010 nî FIFA Sè-kài-poe''' ([[Eng-gí]]: '''2010 FIFA World Cup South Africa™Africa''') sī [[FIFA]] chú-chhui ê tē 19 hôe [[Kha-kiû Sè-kài-poe]] pí-sài. Pí-sài tī [[2010 nî]] [[6 goe̍h 11]] kàu [[7 goe̍h 11]] chit toāⁿ sî-kan kí-pān, tē-tiám sī [[Lâm-hui-kok]].
 
Siōng-boé [[Se-pan-gâ kok-ka kha-kiû-tūi|Se-pan-gâ]] tit tio̍h chóng koan-kun; [[Kē-tē-kok kok-ka kha-kiû-tūi|Kē-tē-kok]] chò tē-jī; [[Tek-kok kok-ka kha-kiû-tūi|Tek-kok]] tit tio̍h tē-3 miâ.
匿名使用者