"Saint-Exupéry-les-Roches" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
chham-khó wikidata:Q626112 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi
~ (chham-khó wikidata:Q626112
~ (chham-khó wikidata:Q626112 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi)
{{Infobox French commune
| name = Saint-Exupéry-les-Roches
| image = Saint-Exupéry-les-Roches310813 (9).jpg
| image_caption = Saint-Exupéry-les-Roches ê kéng-sek
| image_map = <!-- Corrèze-Position.png -->
| map_caption = Saint-Exupéry-les-Roches sī [[Corrèze]] (âng-sek) ê ''commune''.
| image_flag =