"Bîn-chú Tóng (Bí-kok)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[Bí-kok]] e5ê '''Bîn-chú-tóng''' (Democratic Party) si7 hit kok 2 toa7tōa tong2tóng e5ê ki5-tiong 1 e5ê.
 
[[Category:Bí-kok chèng-tī]]
 
[[en:Democratic Party (United States)]]