"Colmar" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
chham-khó wikidata:Q130994 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi
~ (chham-khó wikidata:Q130994
~ (chham-khó wikidata:Q130994 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi)
{{Infobox French commune
| name = Colmar
| image = Colmar, straatzicht Rue Kleber-rue des Têtes positie2 foto1 2013-07-24 11.09.jpg
| image =
| image_caption = Colmar ê kéng-sek
| image_map = <!-- Haut-Rhin-Position.png -->
| map_caption = Colmar sī [[Haut-Rhin]] (âng-sek) ê commune.
| image_flag =