"Hautevelle" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
chham-khó wikidata:Q832931 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi
~ (chham-khó wikidata:Q832931
~ (chham-khó wikidata:Q832931 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi)
{{Infobox French commune
| name = Hautevelle
| image = Hautevelle2.jpg
| image_caption = Hautevelle ê kéng-sek
| image_map = <!-- Haute-Saône-Position.png -->
| map_caption = Hautevelle sī [[Haute-Saône]] (âng-sek) ê commune.
| image_flag =