"Mauriac (Cantal)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
chham-khó wikidata:Q454125 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi
~ (chham-khó wikidata:Q454125
~ (chham-khó wikidata:Q454125 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi)
{{Infobox French commune
| name = Mauriac
| image = MauriacRathaus.jpg
| image_caption = Mauriac ê kéng-sek
| image_map = <!-- Cantal-Position.svg -->
| map_caption = Mauriac sī [[Cantal]] (âng-sek) ê commune.
| image_flag =