"Iōng-chiá thó-lūn:Sdf" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Si--sī Si̍t-su Sú: 新章節
 
借問lán「kap-tsoh ê it phō」是siáⁿ-mi̍h意思?Kap-choh是「木匠」ê意思,但是囥佇chia我看lóng bô。另外,若準汝內文beh用台羅寫,就用台羅,mài一時仔用台羅,一時仔koh用白話字án-ne。Iáu koh ū,閩南語是有「文白異讀」ê,「一部」應該愛寫做「chi̍t phō」,m̄ sī 「it phō」,抑是恁厝內鄉里是按呢講?真感謝汝ê配合。--[[Iōng-chiá:Sunshine567|Sunshine567]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine567|對話]]) 2016-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 03:42 (UTC)
 
== Si--sī Si̍t-su Sú ==
 
Please delete the former version which include the copyvio content. Thanks in advanced.(clearly protected by copyright, author died in 1982). --[[User_talk:Stang|'''<font face="Cursive"><font color="#F50">Stang</font></font>''']] 2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 04:22 (UTC)
3

次編輯