"Seine Hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sunshine567 sóa Seine Hô chit ia̍h khì Seine Kang:Kang (江) chiah sī Tiong-kok lâm-hong gí-giân ê te̍k-sek
~ (hô -> hô-chhoan)
~ (Sunshine567 sóa Seine Hô chit ia̍h khì Seine Kang:Kang (江) chiah sī Tiong-kok lâm-hong gí-giân ê te̍k-sek)
6,138

次編輯