"Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Kū ê soán-kí: S205643
 
[[:en:Nem_con#nemine_contradicente|Bô-lâng hoán-tùi.]] Tâu-phiò thong-koè. – [[用戶:Kaihsu|Kaihsu]] ([[用戶討論:Kaihsu|對話]]) 2014-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 18:33 (UTC)
===[[User:S205643|S205643]]===
====Chàn-sêng S205643====
:(Sin-chhéng chò koán-lí-oân.)
:Tsi-tshî. Thè wikipedia tsuè-kūn kòng-hiàn tsin-tsuē.--[[Iōng-chiá:Yoxem|Yoxem]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Yoxem|對話]]) 2015-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 15:10 (UTC)
:Chàn-sêng.[[Iōng-chiá:Luuva|Luuva]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Luuva|對話]]) 2015-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 17:47 (UTC)
 
[[:en:Nem_con#nemine_contradicente|Bô-lâng hoán-tùi.]] Tâu-phiò thong-koè. --[[Iōng-chiá:Luuva|Luuva]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Luuva|對話]]) 2015-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 12:24 (UTC)
 
[[Category:Wikipedia]]