"Su-bīn-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
(Sin ia̍h: '''Su-bīn-gí''' (書面語) sī jîn-lūi tī su-siá kah o̍at-tho̍k ê sî-chūn só͘ sú-iōng ê gí-giân hêng-sek. Su-bīn-gí sī kiàn-li̍p tī kháu-gí ê k...)
 
 
'''Su-bīn-gí''' (書面語) sī jîn-lūi tī su-siá kah [[o̍at-tho̍k]] ê sî-chūn só͘ sú-iōng ê [[gí-giân]] hêng-sek. Su-bīn-gí sī kiàn-li̍p tī [[kháu-gí]] ê ki-chhó͘ bīn-téng, thàu-kòe āu-bóe [[bûn-jī]] ê [[hoat-bêng]] lâi hoat-tián. Bô ta̍k-ê [[bîn-cho̍k]] lóng ū hoat-tián chhut in ka-kī ê su-bīn-gí. Su-bīn-gí mā ài phòe-ha̍p [[bat-jī]] chiah ū hoat-tō͘ liáu-kái, bô tha̍k-chheh ê [[chheⁿ-mê-gû]] chiū tha̍k bô.
{{stub}}
[[Category:Giân-giân-ha̍k]]
6,138

次編輯