"Oa̍t-lâm-gú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Oa̍t-lâm-ōe chit ia̍h khì Oa̍t-lâm-gú
:''Khu-pia̍t: [[Oa̍t-gí]] ū-sî chí [[Kńg-tang-oē]]''
 
'''Oa̍t-lâm-ōe''' (''Tiếng Việt'') sī 1 khoán [[siaⁿ-tiāu giân-gú]]. I tùi [[Hàn-gí]] chioh chiâⁿ chē sû-lūi, kòe-khì mā bat iōng [[hàn-jī]] kap hóng hàn-jī ê bûn-jī su-siá. Chóng--sī giân-gú ha̍k-ka jīn-ûi Oa̍t-lâm-ōe sio̍k-î "[[Lâm-a-chiu giân-gú]]" (''Austroasiatic'') ê 1 chióng – kap Hàn-gí bô kâng ka-chok – jī-chhiáⁿ sī ka-chok-lāi siōng chē sú-iōng jîn-kháu ê sêng-oân, pí tē-2-tōa ê [[Khmer-gí]] chē 10 pōe.
 
Oa̍t-lâm-ōe sī [[Oa̍t-lâm]] ê [[kok-chok]] kiam [[koaⁿ-hong giân-gú]], sī 87% ê Oa̍t-lâm-lâng ê [[bó-gí]]. Tī kok-gōa koh ū 2-pah-bān ê sú-iōng-chiá, iû-kî tī [[Bí-kok]], [[Hoat-kok]], sīm-chí [[Tâi-oân]].
 
[[Category:Gí-giân]]
[[Category:Oa̍t-lâm-ōe| ]]
4,513

次編輯