"Iōng-chiá:Gangleri/tests" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

reformat
(tests)
 
(reformat)
__TOC__
== broken links ==
== [[MediaWiki:Watchnologintext]] ==
 
=== [[MediaWiki:Watchnologintext]] ===
 
* a) '''not''' OK (syntax - no comments about translation):
: <pre>Lí it-tēng ài <a href="{{localurl:Special:Userlogin}}">teng-ji̍p</a> chiah ē-tàng siu-kái lí ê kàm-sī-toaⁿ.</pre>
:: Lí it-tēng ài <a href="{{localurl:Special:Userlogin}}">teng-ji̍p</a> chiah ē-tàng siu-kái lí ê kàm-sī-toaⁿ.
 
== Comments ==
32

次編輯