"Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
=== Chū-ti-khu ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Miâ !! Hàn-jī !! Hàn-gú PhéngPheng-im !! Siú-hú
|-
| [[Lāi-bông-kó͘ Chū-tī-khu]] || lang="zh-Latn"| 内蒙古自治区 || lang="zh-Latn"| Nèi Měnggǔ Zìzhìqū || [[Hohhot-chhī]]
|-
| [[Kńg-sai Cuengh-cho̍k Chū-tī-khu]] || lang="zh-Latn"| 广西壮族自治区 || lang="zh-Latn"| Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū || [[Lâm-lêng-chhī]]
|-
| [[Lêng-hā Hôe-cho̍k Chū-tī-khu]] || lang="zh-Latn"| 宁夏回族自治区 || lang="zh-Latn"| Níngxià huízú Zìzhìqū || [[Gîn-chhoan-chhī]]
|-
| [[Se-chōng Chū-tī-khu]] || lang="zh-Latn"| 西藏自治区 || lang="zh-Latn"| Xīzàng Zìzhìqū || [[Lhasa-chhī]]
|-
| [[Sin-kiong Uyghur Chū-tī-khu]] || lang="zh-Latn"| 新疆维吾尔自治区 || lang="zh-Latn"| Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū || [[Ürümchi-chhī]]
|}
 
=== Ti̍t-hat-chhī ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Miâ !! Hàn-jī !! Hàn-gú Pheng-im
|-
| [[Pak-kiaⁿ-chhī]] || 北京市 || lang="zh-Latn" | Běijīng Shì
|-
| [[Siōng-hái-chhī]] || 上海市 || lang="zh-Latn" | Shànghǎi Shì
|-
| [[Thian-tin-chhī]] || 天津市 || lang="zh-Latn" | Tiānjīn Shì
|-
| [[Tiōng-khèng-chhī]] || 重庆市 || lang="zh-Latn" | Chóngqìng Shì
|}
 
=== Te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Miâ !! Hàn-jī !! Hàn-gú Pheng-im
|-
| [[Hiong-káng]] || 香港特別行政区 || lang="zh-Latn" | Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū
|-
| [[Ò-mn̂g]] || 澳门特別行政区 || lang="zh-Latn" | Àomén Tèbié Xíngzhèngqū
|}
15,023

次編輯