"Ìn-tō͘ ê hêng-chèng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
'''[[Ìn-tō͘]] ê tē-hng hêng-chèng-khu''' hun-chò 28 ê [[pang]] kap pau-hâm [[Delhi Kok-ka Siú-to͘ Hat-khu]] chāi-lāi ê 7 ê [[Liân-pang Ti̍t-hat-khu]].
 
==Pang==
14,442

次編輯