"Ông Io̍k-lîm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Ông Io̍k-lîm''' (王育霖; [[1919 nî]] - [[1947 nî]] [[3 goe̍h 31]]) , [[Sin-tek-chhī]] [[kiám-chhat-koaⁿ]], tī cháu-siám [[Kok-bîn-tóng]] lia̍h-lâng ê sî, in-uī koh oa̍t-tńg--khì the̍h mi̍h-kiāⁿ chiah hōng lia̍h tioh. San goe̍h tè í-āu chhù-sì, si-thè hē-lō put-bêng.
 
Ông Io̍k-lîm teh Sin-tek-chhī chò kiám-chhat-koaⁿ, hoat-hiān chhī-tiúⁿ Koè Siau-chong (郭紹宗) sia̍p-ji̍p su-thun gû-ling-hún ê àn-kiāⁿ, i kiò kèng-chhat khì lia̍h Koè Siau-chong, bô-siūⁿ--tioh kèng-chhat-kio̍k-tiúⁿ mā sī choh-hué teh tham-u ē, soah hoan-tò-tńg lâi kā Ông kiám-chhat-koaⁿ uî-khì--lâi, the̍h cháu tái-pó͘-lēng. I tńg khì kiám-chhat-chhù beh koh the̍h tái-pó͘-lēng soah hō͘ téng-si mā. Ông Io̍k-lîm chiū siūⁿ-khì lâi lî-khui khì [[Tâi-papak]]k kà-chheh. [[Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ]] ê sî chiū khì hō͘ Koè Siau-chong phài-lâng lia̍h khì koh thâi--sí.
 
Ông Io̍k-lîm ê sió-tī sī chhut-miâ ê [[Tâi-to̍k]] ūn-tōng-chiá kap [[Tâi-gí-bûn]] ê ha̍k-chiá [[Ông Io̍k-tek]]
 
== Chām-gōa liân-kiat ==
 
*[http://www.228.org.tw/history228_elite_detail.php?id=19 228 Sū-kiān Kì-liām Ki-kim-hoē: Ông Io̍k-lîm ê siāu-kài]
 
 
[[Category:Tâi-oân jîn-bu̍t]]
15,023

次編輯