"Citrus" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Citrus''' sī Saburôta ê pek-ha̍p loân-ài bàng-gah, tī It-sìn-siā (一迅社) ê ''Comic Pek-ha̍p Ki'' ùi... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''''Citrus''''' (シトラス, Shitorasu) sī [[Saburôta]] ê [[pek-ha̍p (lūi-hêng)|pek-ha̍p]] [[loân-ài]] [[bàng-gah]], tī [[It-sìn-siā]] (一迅社) ê ''[[Comic Pek-ha̍p Ki]]'' ùi 2013 nî 1 goe̍h hō khai-sí liân-chài.
==Kò͘-sū==
Chāi-lâi m̄-bat loân-ài ê cha-bó͘ ko-tiong-seⁿ Lâm-goân Iū-chú in-ùi a-bú chài-hun, soán-kàu chi̍t-keng lú-chú ko-tiong. Tī hia, i tú-tio̍h hia ê ha̍k-seⁿ-hoē-tiúⁿ Gâ-i, soà m̄-chai, i tio̍h sī Iū-chú sin ê sió-moē, jī-chhiáⁿ in ài khùn kâng-chi̍t-keng pâng-keng. Kò͘-sū tio̍h sī chit 2-ê cha-bó͘-gín-á sī án-noá jú lâi jú oá, siōng-boé hoat-kak pí-chhú ê kám-chêng.
==Jîn-bu̍t==
;{{Nihongo|Lâm-goân Iū-chú|藍原 柚子|Aihara Yuzu}}
;{{Nihongo|Lâm-goân Gâ-i|藍原 芽衣|Aihara Mei}}
==Chhut-pán ê chheh==
{| class="wikitable" style="font-size:small;"
!rowspan="2"| Chi̍p-sò͘
!colspan="2"|{{JPN}} [[ It-sìn-siā ]]
!colspan="2"|{{TWN}} [[ Tong-li̍p Chhut-pán-siā ]]
|-
!Hoat-siū Ji̍t-kî!![[ISBN]]!!Hoat-siū Ji̍t-kî!![[ISBN]]
|-
! 1
| 2013 nî 8-ge̍h-1-ji̍t-||ISBN-978-4-7580-7264-9
| 2015 nî 3-ge̍h-6-ji̍t-||ISBN-978-986-382-506-7
|-
! 2
| 2014 nî 4-ge̍h-1-ji̍t-||ISBN-978-4-7580-7297-7
| 2015 nî 7-ge̍h-7-ji̍t-||ISBN-978-986-382-507-4
|-
! 3
| 2014 nî 12-ge̍h-1-ji̍t-||ISBN-978-4-7580-7372-1
| 2016 nî 1-ge̍h-28-ji̍t-||ISBN-978-986-382-508-1
|-
! 4
| 2015 nî 8-ge̍h-1-ji̍t-||ISBN-978-4-7580-7449-0
| 2016 nî 5-ge̍h-24-ji̍t-||ISBN-978-986-431-879-7
|-
! 5
| 2016 nî 5-ge̍h-18-ji̍t-||ISBN-978-4-7580-7540-4
| ||
|}
128

次編輯