"Kingman-chiau" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
 
~
'''Kingman-chiau''' ([[Eng-gí]]: ''Kingman Reef''), tiàm-tī pak [[Thài-pêng-iûⁿ]] ê 1-ê [[san-ô·-chiau]]. [[Pak Sòaⁿ Kûn-tó]] siāng pak ê pō·-hūn.
 
Che sī [[Bí-kok]] ê 1-tè [[pian-ji̍p léng-thó·|bô-pian-ji̍p]], [[bōe-cho·-chit léng-thó·]].
14,442

次編輯