"Citrus" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{italic title}}
'''''Citrus''''' (シトラス, Shitorasu) sī [[Saburôta]] ê [[pek-ha̍p (lūi-hêng)|pek-ha̍p]] [[loân-ài]] [[bàng-gah]], tī [[It-sìn-siā]] (一迅社) ê ''[[Comic Pek-ha̍p Ki]]'' ùi 2013 nî 1 goe̍h hō khai-sí liân-chài.
 
==Kò͘-sū==
Chāi-lâi m̄-bat loân-ài ê cha-bó͘ ko-tiong-seⁿ Lâm-goân Iū-chú in-ùi a-bú chài-hun, soán-kàu chi̍t-keng lú-chú ko-tiong. Tī hia, i tú-tio̍h hia ê ha̍k-seⁿ-hoē-tiúⁿ Gâ-i, soà m̄-chai, i tio̍h sī Iū-chú sin ê sió-moē, jī-chhiáⁿ in ài khùn kâng-chi̍t-keng pâng-keng. Kò͘-sū tio̍h sī chit 2-ê cha-bó͘-gín-á sī án-noá jú lâi jú oá, siōng-boé hoat-kak pí-chhú ê kám-chêng.
;{{Nihongo|Lâm-goân Iū-chú|藍原 柚子|Aihara Yuzu}}
:Chú-kak. 8 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. Ùi a-bú chài-hun ê chhiu-thiⁿ choán-ha̍k kàu Lâm-goân Ha̍k-oân ê 1 nî A pan.
:I kā thâu-mo͘ ní chó ka-pi-sek. Sui-jiân khoàⁿ--khì-lâi chin iau-kiau, m̄-kuh m̄-bat loân-ài. Choán-kàukhió sin ê ha̍k-hāu mā m̄ kái-piān i ê chēng-chhah. Sui-jiân kap iap-thiap ê o͘-niau Kok-kháu Chêng-bí chin tàu-tah, tān-sī kap ki-thaⁿ ê tông-o̍h lóng bô goā hó.
;{{Nihongo|Lâm-goân Gâ-i|藍原 芽衣|Aihara Mei}}
:Lēng-goā chi̍t-ê chú-kak. 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. Lí-sū-tiúⁿ ê cha-bó͘-sun, koh chi̍t-nî-á tio̍h chò ha̍k-seⁿ-hoē-tiúⁿ.
:Thâu-mo͘ o͘ koh tn̂g, ho͘ lâng kám-kak chiaⁿ ko͘-sng. Chin gâu tha̍k cheh, tiaⁿ-tiaⁿ hō͘ in tông-o̍h ûi--leh. Mā chin tit hak-seⁿ-hoē ê lâng ê sìn-khò.
;{{nihongo|Kok-káukhió Chêng-bí|谷口 はるみ|Taniguchi Harumi}}
:Iū-chú ê tông-o̍h, ko-tiong chiah lâi chit-keng ha̍k-hāu.
:I kā ti̍t thâu-mo͘ pa̍k chò nn̄g-pêng. Tī ha̍k-hāu ê sî kah siú-kui-kí, chāi-goā ê sî mā kap Iū-chú kāng-koán chng kah súi-súi.
| ||
|}
==Goā-pō͘ Liân-kiat==
*[http://dic.pixiv.net/a/citrus citrus(ピクシブ百科事典)]
128

次編輯