"Iōng-chiá thó-lūn:Sdf" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎外來語: 新章節
== 外來語 ==
 
多謝汝建立佮日本鐵路相關的文章,但是日語總是一个外來語,像[[Yûrakutyô-soàⁿ]]按呢共外來語參咱閩南語連做伙實在無啥好,建議會使改做[[Yûrakutyô Soàⁿ]]的模式來號名會較好。像「某某站」,嘛用「某某(空格)Chām」按呢的模式應當較好。連做伙實在不三不四。--[[Iōng-chiá:Sunshine567|Sunshine567]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine567|對話]]) 2016-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 03:26 (UTC)
6,138

次編輯