"Pang-bô͘:Chi̍t lé-pai chhit ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:移除7个跨语言链接,现在由维基数据d:q6091158提供。)
|title = Chi̍t [[lé-pài (sî-kan)|lé-pài]] ê 7 [[Kang|ji̍t]]
|data1 =
[[Lé-pài-it]] (Pài-it)<br />[[Lé-pài-jī]] (Pài-jī)<br />[[Lé-pài-saⁿ]] (Pài-saⁿ)<br />[[Lé-pài-sì]] (Pài-sì)<br />[[Lé-pài-gō͘]] (Pài-gō͘)<br />[[Lé-pài-la̍k]] (Pài-la̍k)<br />[[Lé-pài-ji̍t]] (Pài-ji̍t, Lé-pài)
}}<noinclude>
 
匿名使用者