"Shia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Islam-kàu为Hôe-kàu
('''Shia-phài''' sī Islam-kàu ê chi̍t-ê kàu-phài, in jīn Muhammad ê kiáⁿ-sài kiam tông-hiaⁿ Ali chò Muhammad ê chiàⁿ kè-sêng-chiá.... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (机器人:变更分类Islam-kàu为Hôe-kàu)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:IslamHôe-kàu]]