"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q926745, Q939106 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q904738 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q926745, Q939106 ê P585 kì-lio̍k)
{{TOC limit}}
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|2005 nî 1 goe̍h}}
=== 2 goe̍h ===
{{main|2005 nî 2 goe̍h}}
* [[2 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Super Bowl XXXIX]].
* [[2 goe̍h 8 ji̍t]]: [[2005 nî Tan-kok gī-hōe soán-kí|Tan-kok gī-hōe soán-kí]].
* [[2 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Tē-77 hôe Ha̍k-īⁿ Chióng]].
=== 3 goe̍h ===
{{main|2005 nî 3 goe̍h}}
* [[3 goe̍h 28 ji̍t]]: [[2005 nî Sumatra tē-tāng|Sumatra tē-tāng]].
=== 4 goe̍h ===
{{main|2005 nî 4 goe̍h}}
* [[12 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok]] hoat-seng [[2005 nî Tanganyika Ô͘ tē-tāng|Tanganyika Ô͘ tē-tāng]].
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî 12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí|12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[2005 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].
==Kòe-sin ==