"1971 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q918604, Q937162 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q893001 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q918604, Q937162 ê P585 kì-lio̍k)
=== 4 goe̍h ===
{{main|1971 nî 4 goe̍h}}
* [[4 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Tē-43 hôe Ha̍k-īⁿ Chióng]].
* [[4 goe̍h 27 ji̍t]]: [[1971 nî Hân-kok chóng-thóng soán-kí|Hân-kok chóng-thóng soán-kí]].
=== 5 goe̍h ===
=== 10 goe̍h ===
{{main|1971 nî 10 goe̍h}}
* [[10 goe̍h 2 ji̍t]]: [[British European Airways 706 Hâng-pan]] ùi Pí-lī-sî sit-sū, 63 lâng sí.
=== 11 goe̍h ===
{{main|1971 nî 11 goe̍h}}
=== 12 goe̍h ===
{{main|1971 nî 12 goe̍h}}
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[1971 nî Uruguay chóng soán-kí|Uruguay chóng soán-kí]].
* [[1971 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].