"Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sà-sù sóa khì tī Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn: more formal
~ (robot Adding: dv, fa, wuu Removing: ro)
~ (Sà-sù sóa khì tī Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn: more formal)