"Hoat-lu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(chham-khó simple en.)
 
Chong-kàu hoat-lu̍t sī kin-kì chong-kàu sìn-gióng iah chong-kàu chheh ê hoat-lu̍t. Pí-lūn [[Iû-thài-kàu]] ê [[Halakha]], [[Islam]] ê [[Sharia]], kap [[Ki-tok-kàu]] ê [[Kàu-hoē-hoat]]. It-ti̍t kah 18 sè-kí, [[Sharia]] lóng iáu sī [[Islam sè-kài]] ê chú-iàu hoat-lu̍t hē-thóng. Tī chhin-chhiūⁿ [[Saud ê A-la-pek]] kap [[Iran]], in kok kui-ê hoat-lu̍t hē-thóng ki-pún-tek tō sī chhú Sharia chò kin-té--ê.
 
Chong-kàu hoat-lu̍t tùi chi̍t-koá hui-chong-kàu hoat--ni̍h ê khin-choē tiāⁿ-tiāⁿ ū chin khò͘-hêng ê chhú-hoa̍t, tùi [[hū-lú]] kap [[chió-sò͘ cho̍k-kûn]] ū khah put-lī.<ref>http://www.ntpi.org/html/whyoppose.html</ref>
 
==Hoat-lu̍t ê le̍k-sú==
1,082

次編輯