"Hoat-lu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
== Hoat-lu̍t ê lūi-hêng ==
 
==Sêng-bûn -hoat kap bô-sêng-bûn -hoat==
 
'''[[Sêng-bûn-hoat]]''' sī tī taⁿ toā-to-sò͘ kok-ka só͘ sú-iōng ê su-hoat hē-thóng, i sī ēng kin-kì hiàn-hoat só͘ chè-tēng ê hoat-lu̍t tiâu-bûn, iah-sī chèng-hú kong-pó͘ ê kui-tēng, lâi chò ki-chhó͘. Sêng-bûn-hoat koh ū 1 ê pō͘-hūn, sī kin-kì koàn-sì ê hoat-lu̍t thêng-sū. Tī chhái-chhú sêng-bûn-hoat ê kok-ka lāi-té, [[hoat-koaⁿ]] it-poaⁿ-tek bô hiah toā ê koân, toā-pō͘-hūn ê hoat-lu̍t kap [[phoàⁿ-lē]] lóng sī [[kok-hoē gī-oân]] só͘ chò--ê.
1,082

次編輯