"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Blog
→‎Blog
 
:Bái--a. weblog.holopedia.org/user0/* lóng chhut-hiān '''Can't use an undefined value as a SCALAR reference at lib/MT/ObjectDriver/DBM.pm line 373''', google lliáu, khòaⁿ-khì-lâi, sī Berkeley DB pháiⁿ-khì, m̄-koh, na chhiuⁿ chin phiáⁿ su-lí. Chin kan-khó. [[User:Pektiong|Pektiong]] 14:53, 1 4g 2005 (UTC)
 
Siūⁿ-tio̍h ōaⁿ siū tio̍h lán. Hi-bāng góa m̄-bián poaⁿ chhù! [[User:A-giâu|A-giâu]] 20:46, 6 4g 2005 (UTC)
 
== [[Hái-hôe-siūⁿ]] ==
14,442

次編輯