"Jiám-sek-thé" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (roboto aldono de: br:Kromozom
[[Image:NHGRI human male karyotype.png|thumb|220px|[[Jîn-lūi]] ê 24-chióng liám-sek-thé.]]
 
'''Liám-sek-thé''' ([[Eng-gí]]: ''chromosome'') sī [[DNA]] chham [[tàn-pe̍k-chit]] cho͘-ha̍p-sêng ê kò͘-chō, it-poaⁿ tī [[seng-bu̍t]] ê [[sè-pau]] lāi-bīn chûn-chāi. Liám-sek-thé chit-ê bêng-sû, gôan-chū [[Hi-lia̍p-bûn]] ê "χρῶμα" (chroma, sek-tī) kap "σῶμα" (soma, thé), che-sī in-ūi sè-pau keng-kòe [[liám-sek]] liáu-āu, liám-sek-thé chia̍h-sek siōng-chē, jî-chhiá te̍k-pia̍t bêng-hián.
 
Chi̍t-ê liám-sek-thé lāi-ê DNA sī ôan-chéng-ê kui-tiâu tōa-[[hun-chú]], lāi-bīn chhàng-ū chin-chōe [[ki-in]], [[tiâu-chiat-gôan]] (regulatory element) kap kî-tha-ê [[he̍k-kam-sng]] [[sū-lia̍t]] (sequence). Liám-sek-thé lāi-ê tàn-pe̍k-chit, sī iōng-lâi pau-chong DNA, jî-chhiá khòng-chè DNA ê chò-iōng. Tī bô-kāng-khóan ê seng-bu̍t, liám-sek-thé ê tōa-sòe, sò͘-liōng chham pōe-sò͘ lóng bô-sio-kâng.