"Thó-lūn:Bí-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
翻譯閩南語維基:Bí-kok (http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/B%C3%AD-kok) 原作者:A-giâu Limkianhui Kaihsu Wdshu Chùn-hiàn...等等
~ (美國 翻自:zh-min-nan:Bí-kok)
 
~ (翻譯閩南語維基:Bí-kok (http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/B%C3%AD-kok) 原作者:A-giâu Limkianhui Kaihsu Wdshu Chùn-hiàn...等等)
|}
 
'''美國'''全名'''美利堅合眾國''' ([[talk:Eng-gí|英語]]:'''United States of America''',"佇美洲的聯合州")是佇[[talk:Pak Bí-chiu|北美洲]],[[talk:Thài-pêng-iûⁿ|太平洋]]的一个聯邦[[talk:kiōng-hô-kok|共和國]],依的領土對東部的[[talk:Tāi-se-iûⁿ|大西洋]]海岸到甲西部的太平洋,北爿的陸地邊界佮[[talk:Canada|加拿大]](Canada)相黏;南爿佮[[talk:México|墨西哥]](México)相倚,佇西爿海洋和[[talk:Lō·-se-a|露西亞]]相拄,另外閣有海外的領土,包括[[talk:Puerto Rico|波多黎各]](Puerto Rico)、[[talk:Midway Khoân-chiau|中途島環礁]](Midway Atoll)、[[talk:Guahan|關島]](Guahan), 美國有50个 [[talk:Chiu (Bí-kok)|]];佇聯邦制度下,(人因)某種程度有家己地方的自治權。
 
===基本資料===
* [[talk:Koaⁿ-hong gí-giân|官方語言]]:[[talk:Eng-gí|英語]]
* [[talk:Siú-to·|首都]]:[[talk:Washington, D.C.|華盛頓哥倫比亞特區]](Washington, D.C.)
* 上大的城市:[[talk:New York|紐約]](New York)
* [[talk:Chóng-thóng|總統]][[talk:Barack Obama|巴拉克‧歐巴馬]](Barack Obama)
* [[talk:Bīn-chek|面積]]:9,631,418 [[talk:km²|平方公里]] (排第3位)
* [[talk:Jîn-kháu|人口]]:
** 281,421,906 ([[talk:2000|2000年]])
** [[talk:Jîn-kháu bi̍t-tō·|密度]]:31/km²
 
===行政區===
''請參考: [[talk:Bí-kok ê hêng-chèng-khu|美國的行政區]]''
 
[[Image:United_States-CIA WFB Map.png|center]]
7,163

次編輯