"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q1130606 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q1047692 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q1130606 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
 
* [[3 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Tē-23 hôe Ha̍k-īⁿ Chióng]].
* [[4 goe̍h 27 ji̍t]]: [[RFA Bedenham po̍k-chà]], khì-chûng tī [[Gibraltar]] ê sū-kò͘.
* [[6 goe̍h 3 ji̍t]]: [[1951 nî Sicilia tē-hng soán-kí|Sicilia tē-hng soán-kí]].
* [[11 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Kneppelfreed]], Ô-lân-kok ê khòng-cheng oa̍h-tāng.
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[1951 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].
* [[Tē-1 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat]].