"Hàn-sèng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Hàn-sènn''' ({{lang|zh|漢姓}}) sī bat siū [[Hàn-bûn-hoà|Hàn-bûn-huà]] íng-hióng ê [[kok-ka]] kah [[bîn-cho̍k|bîn-tso̍k]] sóosó͘ sú-iōng ê [[sèⁿ-sī|sènn-sī]]; tshinchhin-tshiūnnchhiūⁿ [[Tiong-kok]] kah [[Hiong-káng]] pún-sin, iáu-ū [[Tâi-oân|Tâi-uân]], [[Hân-kok]], [[Oa̍t-lâm|Ua̍t-lâm]] kah hái-guā pōo-hūn [[A-chiu|A-tsiu]]-lâng āu-tāi. Tī kóo-tsá sî-tāi, Hàn-sènn ū nn̄g pōo-hūn: '''[[sèⁿ|sènn]]''' ({{lang|zh|姓}}) kah '''sī''' ({{lang|zh|氏}}).
 
''[[Peh-ka-sèⁿ|Peh-ka-sènn]]''({{lang|zh|百家姓}}) kì-lo̍k peh-sènnsèⁿ ê Hàn-sènn.
 
== Khí-guân ==
== Hun-luī ==
 
== Hiān-tsōngchōng ==
 
== Siong-kuan ==
1,231

次編輯