"Hàn-sèng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Siong-kuan ==
* [[Hàn-sèⁿ lia̍t-toaⁿ|Hàn-sèⁿ lia̍t-toaⁿ]]
* [[TiongTâi-kokoân hàn-sèⁿ|TiongTâi-kokoân hàn-sèⁿ]]
* [[TâiHân-oânkok hàn-sèⁿ|TâiHân-uânkok hàn-sèⁿ]]
* [[HânOa̍t-koklâm hàn-sèⁿ|HânUa̍t-koklâm hàn-sèⁿ]]
* [[Oa̍tTiong-lâmkok hàn-sèⁿ|Ua̍tTiong-lâmkok jī-sèⁿ]]
 
== Chham-khó ==
1,231

次編輯