"Citrus" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
:Lēng-goā chi̍t-ê chú-kak. 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. Lí-sū-tiúⁿ ê cha-bó͘-sun, koh chi̍t-nî-á tio̍h chò ha̍k-seⁿ-hoē-tiúⁿ.
:Thâu-mo͘ o͘ koh tn̂g, ho͘ lâng kám-kak chiaⁿ ko͘-sng. Chin gâu tha̍k cheh, tiaⁿ-tiaⁿ hō͘ in tông-o̍h ûi--leh. Mā chin tit hak-seⁿ-hoē ê lâng ê sìn-khò.
;{{nihongo|Kok-khió Chêng-bí|谷口 はるみ|TaniguchiTaniguti Harumi}}
: Phoè-im-oân: [[Huzii Yukiyo|Têng-chéng Hēng-tāi]] (藤井ゆきよ, Fujii Yukiyo)
:Iū-chú ê tông-o̍h, ko-tiong chiah lâi chit-keng ha̍k-hāu.
: Phoè-im-oân: [[Kubo Yurika|Kiú-pó Pe̍k-ha̍p-hoa]] (久保ユリカ, Kubo Yurika)
:Gâ-i ê tiok-má-chi-iú, ha̍k-seⁿ-hoē ê hù-hoē-tiúⁿ.
;{{Nihongo|Súi-te̍k Ba̍k-nī|水沢 まつり|Mizusawa MatsuriMaturi}}
: Phoè-im-oân: [[Horino Sayaka|Khut-iá Sa-iá-ka]] (堀野紗也加, Horino Sayaka)
:Iū-chú ê tiok-má-chi-iú. Kok-tiong 2 nî-kip. Lâu kah keng-kah ê thâu-mo͘ hō i ní chó chhián-sek.
6,609

次編輯