"Bîn-chú-hòa" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
('''Bîn-chú-hoà''' (民主化) thong-siông kóng ê sī chi̍t ê kok-ka chèng-khoânto̍k-chhâi thé-chè choán-piàn chò bîn-chú thé-... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~
'''Bîn-chú-hoà''' (民主化) thong-siông kóng ê sī chi̍t ê [[kok-ka]] [[chèng-khoân]] uì [[to̍k-chhâi]] thé-chè choán-piàn chò [[bîn-chú]] thé-chè ê kòèkòe-têng. Bē-chió lâng chú-tiuⁿ bîn-chú-hoà ē-sái pī khoàⁿ chò sī chi̍t khoán tn̂g-kî koh liân-sio̍k ê [[le̍k-sú]] kòe-têng.
[[Category:bîn-chú]]
6,138

次編輯