"Hî-gia̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
('''Hî-gia̍p''' (漁業) sī thàu-kòe kok-chióng chhiú-toāⁿ lâi chhú-tit seng-tióng tī chúi lāi ê seng-bu̍t ê chi̍t khoán sán-gia̍p.... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Hî-gia̍p''' (漁業) sī thàu-kòe kok-chióng chhiú-toāⁿ lâi chhú-tit seng-tióng tī [[chúi]] lāi ê [[seng-bu̍t]] ê chi̍t khoán [[sán-gia̍p]]. Hî-gia̍p it-poaⁿ sī teh kóng [[lia̍h-hî]]; pau-hâm [[iân-hoāⁿ hî-gia̍p]] kap [[oán-iûⁿ hî-gia̍p]]. Lēng-goā, hî-gia̍p mā ū chi̍t chióng hō-chò [[ióng-si̍t-gia̍p]] ê sán-gia̍p. Hî-gia̍p sio̍k-î [[tē-it-chhù sán-gia̍p]], tû-liáu [[hî-bah]], iáu-ū chhin-chhiūⁿ [[hî-iû]] téng-téng ê siong-koan kang-gia̍p tiōng-iàu sán-phín.
[[Category:Hî-gia̍p| ]]
[[Lūi-pia̍t:Chúi-sán-gia̍p]]
6,138

次編輯