"Africa (Lô-má séng-hūn)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
thumb|Africa séng ê ūi-tì (o͘-tò͘-âng) '''Africa Proconsularis''' sī Lô-má ê chi̍t séng,... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
[[File:Africa proconsularis SPQR.png|thumb|Africa séng ê ūi-tì (o͘-tò͘-âng)]]
 
'''Africa Proconsularisproconsularis''' sī [[Kó͘-tāi Lô-má|Lô-má]] ê chi̍t séng, i goân-té sī [[Carthage]] khòng-chè ê tē-hng.
 
== Iân-kek ==
Lô-má cheng-ho̍k Carthage liáu-āu, chêng 146 nî kiàn-li̍p khí '''Africa''' hêng-séng. Tông-sî [[Tunisia]] tē-khu sī hong siat chò [[Africa Vetus]] séng; lēng-gōa Lô-má ùi āu 46 nî ê sî-chūn, koh chiong [[Numidia]] tē-khu siat chò [[Africa Nova]] chi̍t séng.
 
Kàu [[Augustus]] chú-chèng sî-kî, chia-ê séng-hun chia̍h lóng ha̍p chò ''Africa Proconsularisproconsularis'' chi̍t séng.
 
== Chham-khó ==