"Africa (Lô-má séng-hūn)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Iân-kek ==
Lô-má cheng-ho̍k Carthage liáu-āu, chêng 146 nî kiàn-li̍p khí '''Africa''' hêng-séng. TôngĀu-bóe koh ùi āu 46 nî chó-iū chiong [[Tunisia]] tē-khu sī hong siat chò [[Africa Vetus]] séng; lēng-gōa Lô-má ùi āu 46 nî ê sî-chūn, koh chiong [[Numidia]] tē-khu siat chò [[Africa Nova]] chi̍t séng.
 
Kàu [[Augustus]] chú-chèng sî-kî, chia nn̄g séng-hun chia̍h lóng ha̍p chò ''Africa proconsularis'' chi̍t séng.
 
== Chham-khó ==