"Pín-chiam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Pín'''<ref>{{TJTST|id= 47852 |su=針}}</ref> sī chi̍t lūi ēng-lâi kā mi̍h-kiāⁿ kò͘-tēng chò-hóe ê ke-si, tiāⁿ-tiāⁿ sī chiam ê hêng-th... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Pín'''<ref>{{TJTST|id= 47852 |su=針}}</ref> sī chi̍t lūi ēng-lâi kā mi̍h-kiāⁿ kò͘-tēng chò-hóe ê ke-si, tiāⁿ-tiāⁿ sī [[chiam]] ê hêng-thé.
 
== Chham-khó ==
 
== Siong-koan ==