"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Tī 1819 nî ê [[Adams-Onís Tiâu-iok]] tiong, Bí-kok hòng-khì tùi [[Arkansas Hô]] í lâm kap í sai, koh-ū [[keng-tō͘|W]]100° sòaⁿ í sai kap [[Hūi-tō͘|N]]42° sòaⁿ í lâm ê thó͘-tē. 1821 nî 2 goe̍h 22 Bí-kok chèng-sek kap Se-pan-gâ kiàn-li̍p pian-kài. Koh tī 8 goe̍h chiap-siū [[Missouri Léng-thó͘]] ê tang-lâm-pō͘ chò Bí-kok ê sin chiu-hūn.
 
[[File:Mexican Cession in Mexican View.PNG|left|thumb|Pe̍h-sek sī goân-kok tùilâi Be̍k-se-ko chhiúsó͘ tiongniá titê tio̍hBí-kok êsin thó͘-tē.]]
 
[[Be̍k-se-ko]] mā tī 1821 nî 8 goe̍h to̍k-li̍p, koh siū [[Texas]] tōng-loān ê chi̍t pō͘-hūn éng-hióng, tī 1846 nî kah Bí-kok hoat-seng chhiong-tu̍t, 1848 nî chiàn-cheng kiat-sok liáu-āu, Be̍k-se-ko keng-kòe [[Guadalupe Hidalgo Tiâu-iok]] hòng-khì i-ê pak-pō͘ léng-thó͘.