"Kai-chân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kai-chân''' (階層) sī kā só͘-ū ê lâng ia̍h-sī thoân-thé khu-hun chò kúi-nā ê téng-kip ê chè-tō͘. tī kai-chân chè-tō͘ hā, bô-k... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Kai-chân''' (階層) sī kā só͘-ū ê [[lâng]] ia̍h-sī thoân-thé khu-hun chò kúi-nā ê téng-kip ê [[chè-tō͘]]. tī kai-chân chè-tō͘ hā, bô-kāng kai-chân ê kò-jîn ē cho-siū tio̍h bô-pêng-téng ê khoân-lī kap thāi-gū, téng-chàn ê lâng khoân-lī khah-toā, ē-chân ê lâng khoân-lī khah-sè. tiāⁿ-tiāⁿ mā sī jîn-sò͘ khah-chē ê ē-chân hō͘ chió-sò͘ ê téng-chàn [[thóng-tī]] kap koán-hat. che kò͘-sêng chhin-chhiūⁿ [[lâu-thui]] hêng-chōng ê siā-hōe kò͘-chō, toā-to-sò͘ ê khoân-le̍k pī chiáng-ak tī chió-sò͘ jîn-sū ê chhiú lāi.
{{stub}}
[[Category:Siā-hōe chè-tō͘]]
6,138

次編輯