"Kò͘-thé" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Kò͘-thé''' sī [[bu̍t-chit]] ê chi̍t khóan [[bu̍t-chit chōng-thài|chōng-thài]],, tī chit-khóan siòng-thài, bu̍t-chit ê hêng-thé chham [[thé-chek]] ū it-tēng ê hān-chè.
 
== Siong-koan hāng-bo̍k ==