"Gē-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Bûn-hoà为Bûn-hòa)
[[tóng-àn:קולנוע אורדע - אתרי מורשת במרכז הארץ - רמת גן 2015 (7).JPG|縮圖|Gē-su̍t]]
'''Gē-su̍t''' sī bó·-chi̍t-koá chok-phín (mi̍h-kiāⁿ ia̍h oa̍h-tōng) he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō·-siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, [[sim-lí]]-siōng, kap [[kám-kak]] ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng.
 
26

次編輯