"Se-pan-gâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ →‎Gōa-pō͘ liân-kiat: remove redundant template, removed: {{Link FA|ko}} (2) using AWB
{{Infobox Country
[[File:Flag of Spain.svg|thumb|right|Se-pan-gâ ê kî-á]]
|name = Se-pan-gâ Ông-kok
 
|native_name = Reino de España
|image_flag = Flag of Spain.svg
|image_coat = Escudo de España (colores THV).svg
|motto =
|national_anthem =
|image_map = EU-Spain.svg
|capital = [[Madrid]]
|area_km2 = 505,990
|area_rank = 51
|population_census = 46,423,064
|population_census_year = 2015
|population_census_rank = 30
|population_density_km2 = 92
|population_density_rank = 112
|leader_title1 = kok-ông
|leader_name1 = [[Felipe 6-sè]]
|leader_title2 = siú-siòng
|leader_name2 = [[Mariano Rajoy]]
}}
'''Se-pan-gâ Ông-kok''' (Reino de España) sī tī [[Europa]]-chiu sai-lâm-pêng ê kok-ka. Tī [[Iberia]] poàⁿ-tó téng-kôan, kan-nā ū i, [[Portugal]] kap [[Gibraltar]]. Tī i ê tang-pak-pêng, kóe [[Pirineo Soaⁿ-lêng]], sī [[Hoat-kok]] kap sió-kok [[Andorra]]. I koh ū chit-koah sió-tó: siōng tōa ê sī [[Balear Kûn-tó]] kap [[Canaria Kûn-tó]]; kap [[Hui-chiu]] pak-pêng 2 ê siâⁿ-chhī [[Ceuta]] kap [[Melilla]].
 
Se-pan-gâ sī [[Europa Liân-bêng]] ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng [[euro]].
 
[[File:Escudo de España.svg|frame|left|Se-pan-gâ ê âng-á-phiau]]
 
Se-pan-gâ sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]; i ê [[Kok-ka ê thâu-lâng|thâu-lâng]] sī [[Cha-po͘ Ông]] [[Se-pan-gâ ê thâu VI ê Felipe]]; [[siú-siòng]] ([[chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ]], [[Se-pan-gâ-gí]]: ''Presidente del Gobierno'') sī [[Mariano Rajoy]]. Se-pan-gâ ê siú-hú sī [[Madrid]].
匿名使用者