"Tn̂g-phiⁿ siáu-soat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:移除1个跨语言链接,现在由维基数据d:q8261提供。)
 
 
Hiān-chhú-sî [[Ji̍t-pún]] siōng chia̍p thiaⁿ ê kóng-hoat sī: goân-kó ēng chhiau-koè 300-tiuⁿ kó-choá ê chok-phín tō-sī tn̂g-phiⁿ siáu-soat. Nā tī [[Tiong-kok]] ēng choân-[[Hàn-jī]] chò siáu-soat chhòng-chok, it-poaⁿ sī jīn-ûi 6-bān jī í-siōng chiah sǹg sī tn̂g-phiⁿ.
 
Siáu-soat tī [[Eng-gí]] hō-chò ''novel'', chit-ê jī hām [[Se-pan-gâ-gí]] ê ''novela'' kap [[Hoat-gí]] ê ''nouvelle'' kâng gí-goân, goân-té tī [[Latin-gí]] lóng-sī "sin ê siau-sit (ia̍h kò͘-sū)" ê ì-sù.
 
{{phí}}