"Iú-hān kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Iú-hān kong-si''' sī kéng sêng-goân ê chek-jīm chè-hān tī in tùi kong-si ê tâu-chu (kó͘-hūn) ia̍h sī pó-chèng chi lāi ê kong-si. {{... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Iú-hān kong-si''' sī kéng sêng-goân ê chek-jīm chè-hān tī in tùi kong-si ê tâu-chu ([[kó͘-hūn]]) ia̍h sī [[pó-chèng]] chi lāi ê kong-si.
 
== Siong-koan ==
* [[Iú-hān chek-jīm kong-si (Bí-kok)]]
 
{{stub}}