"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

|}
 
== Jī-bó ê miâ tha̍k-hoat ==
Ta̍k-ê jī-bó lóng ū kā-tī ê "miâ", ia̍h tio̍h sī tha̍k-hoat.<ref>[http://www.pthyygf.org/guifanbiaozhun/guifanbiaozhun/2011-11-26/9.html 汉语拼音字母名称读音]</ref>