"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q1542327, Q1566417 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q1348904, Q1475163 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q1542327, Q1566417 ê P585 kì-lio̍k)
* [[2 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Super Bowl XXXIX]].
* [[2 goe̍h 8 ji̍t]]: [[2005 nî Tan-kok gī-hōe soán-kí|Tan-kok gī-hōe soán-kí]].
* [[2 goe̍h 13 ji̍t]]: [[2005 nî Grammy Chióng|Grammy Chióng]].
* [[2 goe̍h 22 ji̍t]]: [[2005 nî Zarand tē-tāng|Zarand tē-tāng]].
* [[2 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Tē-77 hôe Ha̍k-īⁿ Chióng]].
* [[5 goe̍h 5 ji̍t]]: [[2005 nî Liân-ha̍p Ông-kok chóng soán-kí|Liân-ha̍p Ông-kok chóng soán-kí]].
* [[5 goe̍h 14 ji̍t]]: tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok kí-pān [[2005 nî Tiong-hoa Bîn-kok Kok-hōe soán-kí|Tiong-hoa Bîn-kok Kok-hōe soán-kí]].
* [[5 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî Ethiopia chóng soán-kí|Ethiopia chóng soán-kí]].
* [[5 goe̍h 22 ji̍t]]: [[2005 nî Pak Rhine-Westphalia chiu soán-kí|Pak Rhine-Westphalia chiu soán-kí]].
=== 6 goe̍h ===