"Ò-tē-lī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|Siú-to͘ = [[Wien]]
}}
'''Ò-tē-lī''' (奧地利), í-chá mā kiò '''Ò-thài-lī''' (澳太利) ia̍h-sī '''Tāi-ò-su-má-ka-kok''' (大澳斯馬加國)<ref>[http://taigi.fhl.net/dict/gm.php?fn=B/B0060.png]</ref>, choân-miâ '''Ò-tē-lī Kiōng-hô-kok''' ([[Tek-gí]]: ''Republik Österreich''), tī tiong [[Europa]] ê [[kok-ka]], iû 9 ê ''[[Bundesland]]'' chó͘ [[liân-pang]]. Tang-kok bô hái-hoāⁿ, pak-pêng ū [[Tek-kok]], [[ČeskoChesko]]; tang-pêng ū [[Slovakia]], [[MagyarHông-kokgâ-lī]]; lâm-pêng ū [[Slovenia]], [[ItaliaÍ-tāi-lī]]; sai-pêng ū [[Sūi-se]], [[Liechtenstein]].
 
Ò-tē-lī ê Tek-gí miâ-jī hō-chò ''Österreich'', ì-sù sī "Tang-hng ê kok". Tī [[SèngSîn-sèng Roma Tè-kok]] sî-tāi, in-ūi chia sī tī tè-kok ê tang-pêng, só͘-í hō-chò '''Tang-kok'''chia (Tekmiâ-gí: ''Österreich'').
 
== Ki-pún chu-liāu ==
[[File:Au-map.png|right|]]
* [[Koaⁿ-hong gí-giân]]: [[Tek-gí]] (tē-hng mā chi-oān [[HrvatskaCroatia-gí]], [[Slovakia-gí]], [[MagyarHông-gâ-lī-gí]]).
* [[Siú-to͘]]: [[Wien]]
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Wien
匿名使用者